Klubbmästerskap 2020

Klubbmästerskap 7 mars 2020
Barva bygdegård

150:- per utställd katt betalas till Bg 308-6741 senast 27/2

Inbjudan finns här.