Diplomering

Från 1/11-2008 kan man ansöka om att göra en test för att bli diplomerad uppfödare genom SVERAKs regi.

”Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring – För kattköpare likväl som för uppfödaren.
Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.”

Mer information om diplomeringen finns på SVERAKs hemsida.

Du skickar ansökan om test via klubben, ansökan finns på SVERAKs hemsida.

Avgiften 500 kronor betalas in till SVERAK, kvittokopia bifogas ansökan.
Ansökan skickas till Avelssekreteraren för vidarebefodran till SVERAK.

Rättning sker kontinuerligt av SVERAKs kansli. Datum finns på SVERAKs hemsida.

Titta in på SVERAKs hemsida för att se vilka uppfödare som är diplomerade.


Diplomeringkurs
Är ni intresserade av att gå diplomeringskurs? Anmäl ert intresse till siv@mellansvenskakattklubben.se Så startar vi en när vi har tillräckligt många deltagare.