Bli medlem

Vill du bli medlem eller har du några frågor angående medlemskap så kontaktar du klubbens kassör eller fyller i formuläret nedan. När det är gjort betalar du in medlemsavgiften på klubbens bankgiro (märk betalningen med ditt namn).

Vill du stå med som uppfödare på hemsidan kontaktar du webmaster, siv@mellansvenskakattklubben.se

Som medlem i MSK får du:
♦ Ställa ut din katt.
♦ Ansöka om stamnamn hos SVERAK.
♦ Registrera kattungar hos SVERAK:
♦ Får förbundstidningen Våra katter, 6 nr/år.
♦ Annonsera dina kattungar gratis på hemsidan.

Vi anordnar:
♦ Medlemsträffar.
♦ Klubbmästerskap/propagandautställningar.
♦ Internationell utställning varje år.
♦ Ibland ordnas studiebesök, kurser och temadagar.

Jag vill bli medlem i MellanSvenska Kattklubben och sänder här in mina uppgifter. Skriv i meddelandefältet vilken kattklubb du varit medlem i tidigare.
När ni betalar in medlemsavgiften är ni skyldiga att följa MSKs, FIFes och SVERAKs stadgar och regler.
Hantering av personuppgifter (GDPR)
MSKs stadgar finns här.

Namn

Gatuadress

Postnummer + Postort

E-post

Telefonnummer

Alt telefonnummer

Medlemsform

Diplomerad uppfödare
 Ja Nej

Kattraser

Ev stamnamn

Ev hemsida

Ditt meddelande