Antal katter

Antalet katter per kategori:

Lördag:
Kategori 2

Kategori 4

 

Söndag:
Kategori 1


Kategori 3


Huskatt

Därutöver tillkommer de nationella klasserna Senior, Veteran och Kull.