Antal katter

Antalet katter per kategori:

Lördag:
Kategori 2
MCO 42
NEM 4
NFO 97
SIB 48
TUA 1
SRL 1

Kategori 4
ABY 7
BAL 1
CRX 15
DRX 14
OLH 1
OSH 16
PEB 4
RUS 2
SIA 11
SOM 3
SPH 2

Söndag:
Kategori 1
EXO 11
PER 44
RAG 54
SBI 52
TUV 1

Kategori 3
BEN 15
BML 4
BSH 31
BUR 21
CYM 1
EUR 4
KOR 1
OCI 2

Huskatt
HCL 5
HCS 15

Därutöver tillkommer de nationella klasserna Senior, Veteran och Kull.