Antal katter

Antalet katter per kategori:

Lördag:
Kategori 2 –
Kategori 4 –

Söndag:
Kategori 1 –
Kategori 3 –
Huskatt –

Därutöver tillkommer de nationella klasserna Senior, Veteran och Kull.