MSKs historia

Klubben bildades 1964 och ansökan om medlemskap i SVERAK gjordes i mars samma år. MSK, som då hette MRK (MellanSvenska Raskattklubben), hade sitt säte i Köping och vände sig till katthobbyintresserade i Värmland, Närke och Västmanland. Målet var att utvidga till Uppland. Idag har MellanSvenska Kattklubben medlemmar över hela Sverige men sätet är fortfarande i Eskilstuna. MSK riktar sig till alla kattintresserade i Sverige och man behöver inte äga någon katt för att vara medlem.

 

År 1975 var årsavgiften för huvudmedlem 40:-  Idag är avgiften 350:- vilket innebär att avgiften höjts med 310:- på 37 år. Men nu ingår också 6 nr av SVERAKs tidning Våra Katter.

 

Klubbtidningen startades under 1979 och skulle enligt årsmötesbeslut ges ut vid behov. 1981 togs beslutet att ge ut klubbtidningen med 4 nummer per år. Så är det varit fram till slutet av år 2003 då det beslutades att MSK-Bladet i dess nuvarande form ska vara vilande. Istället sänds information ut löpande vid behov. Den tidning som alla medlemmarna istället erhåller är förbundstidningen Våra Katter som utkommer med 6 nummer per år. 1981 hölls även årsmötet för första gången i Eskilstuna.

 

År 1982 väcktes på årsmötet frågan om att ta bort ordet ras ur klubbens namn. Detta hade gjorts inom SVERAK 1981. MSKs årsmöte beslutade att namnändra till MellanSvenska Kattklubben, man behöll dock förkortningen MRK. 1982 upprättades också klubbens bibliotek som då fanns hos Sirpa Lindelöf och den som ville låna någon bok fick höra av sig till henne.

 

Klubben hyrde sin första klubblokal från 1 juni 1989. Den låg på Forsbomsgatan i Nyfors-området i Eskilstuna. I början av september samma år startades öppethus kvällarna på onsdagar i lokalen. Detta för att få en chans att träffas under lite enklare former än vad som sker på möten, låna böcker, fixa blanketter eller helt enkelt bara träffas och fika. Lokalen var dessa kvällar även öppen för allmänheten. Vår senaste lokal fanns också  den i Nyfors. Adressen är Nyforsgatan 12 och där flyttade vi in på senhösten 1995. Lokalen har stora fönster som gjorde att vi kunde skylta och göra bra PR för både katten och vår klubb. Från och med 1 juli 2014 är vi utan lokal. Vi hyr endast ett förråd till att förvara klubbens tillhörigheter.

 

Under 1990 inrättades klubbens kattungeförmedling. Klubbens logo var under många år densamma, men den ändrades 1991 till den logo vi har idag. Den medlem som varit med längst i MSK är Sirpa Lindelöf som gick med 1981 och fortfarande är medlem. Under sin tid i klubben har hon haft flera poster i styrelsen.
sirpa