Att ställa ut katt

Hur går det till innan och på kattutställning?
Är du intresserad av att ställa ut din katt men inte vet hur du ska göra? Förhoppningsvis kan detta ge dig lite vägledning. Har du ytterligare frågor så kontakta någon i styrelsen.

För att ställa ut katt måste man vara medlem i en kattklubb. Katten måste vara vaccinerad mot både kattpest och kattsnuva. Vaccinationen får inte vara äldre än 1 år. Vaccineringen får ej heller göras för nära utställningen, minst 15 dagar innan. Kom ihåg att ta med vaccinationsintyget till utställningen, annars kommer ni inte in. Vita katter måste ha hörselintyg och huskatter som är uppskattningsvis 10 månader eller äldre måste ha kastreringsintyg.


Utställningsinbjudan – Anmälan
Man kan få information om kommande utställningar genom SVERAKs hemsida eller på annonser i tidningen Våra Katter. Anmälan kan göras på en särskild blankett som finns på SVERAKs hemsida, den skickar man till vår utställningssekreterare som skickar den vidare till aktuell klubb. Det enklaste sättet är att anmäla via Mina Katter. För att logga in behöver man sitt medlemsnummer. Det finns på baksidan av tidningen Våra Katter.

På inbjudan står vem som arrangerar utställningen. Till den klubben skickar du anmälningsavgiften. Kolla noga på inbjudan vilka uppgifter arrangören vill att du skriver på betalningen och vad som gäller för utställningen i övrigt.

Vet du inte vilken klass din katt ska tävla i kontaktar du utställningssekreteraren som gärna hjälper dig till rätta med dina frågor kring utställningar.


Kom du med?
Cirka två veckor före utställningen ska du få en bekräftelse från arrangerande klubb. Denna måste du ta med till utställningen. Kolla uppgifterna på bekräftelsen noga och är det något fel kontaktar du snarast arrangerande klubb för att få det rättat.


Vad ska man ta med sig?
Bur får du tillgång till på utställningen. Det du behöver är inredning till buren.

  • Sanitetslåda och sand
  • Matskål och vattenskål
  • Underlägg till burgolvet
  • Burskynke (obligatoriskt)
  • Tak till buren för att katten ska få mer ombonat och slippa takljus
  • Stamtavla eller huskattbevis, vaccinationsintyg, bekräftelse och ev andra intyg (kastrering, hörsel)

Utställningen
När du kommer till utställningen ska katten först veterinärbesiktas. När detta är gjort går du till incheckningen. Där prickas det av att du är på plats med din/dina katter. Leta sedan reda på din bur och inred den. På vissa utställningar får man själv bestämma vilken bur katten ska sitta i, medans man på andra får en tilldelad. Du får inte själv byta bur om du blivit tilldelad en. När det är dags för bedömning finns det två olika former för hur katten presenteras för domaren.

I inbjudan står om du själv får bära fram din katt eller om assistenter gör detta. Du måste själv hålla reda på när det är dags för din katts bedömning. Bedömningsordningen brukar finnas vid domarborden och i början av katalogen som finns att tillgå på utställningen. Där finns alla tävlande katter upptagna samt en massa nyttig information runt arrangemanget.

Oavsett hur det går för din katt måste katten finnas kvar i lokalen hela dagen. Den som lämnar utställningen för tidigt utan tillstånd blir avstängd från all utställningsverksamhet i 6 månader.

Och kom ihåg – oavsett hur det går för din katt på utställningen så är det samma katt som du hade med dig när du kom på morgonen!