Bedömning

Utställningsnivåer

Nivå 1: Klassbedömning 
Alla katter i klassen tävlar mot varandra inom respektive kön. Den bästa katten från varje kön får certifikat som utdelas i klassen om den uppnår tillräckligt hög kvalitetspoäng vid jämförelse med den standardbeskrivning som gäller för rasen/varianten. Inom junior- och ungdjursklasserna utdelas inga certifikat. Ej heller i klass 1 och 2 där katterna redan har uppnått de högsta titlarna.

Nivå 2: Bäst i variant (BIV)
När alla klasser inom en variant eller färg är bedömda tar domaren ut Bästa Vuxna, Bästa Junior och Bästa Kastrat inom varianten eller färgen under förutsättning att tillräckligt antal katter bedömts. Det måste vara minst 3 katter närvarande i respektive variant. Kastrerade katter tävlar för sig vid Bäst i Variant, men vuxna, ungdjur och juniorer kan slås ihop om det inte är 3 katter i varje grupp.

Nivå 3: Nominerad till panel (NOM)
Domaren jämför de bästa från varje variant och ras som domaren har dömt. Bland dessa katter utser sedan Domaren Bästa vuxna hane respektive hona, Bästa Junior, Bästa Ungdjur och Bästa Kastrat hane respektive hona.

Nivå 4: Bästa – Paneler (BIS)
Vid en panel, som består av samtliga domare som har dömt varianterna i fråga, deltar de olika domarnas kanditater. Genom röstning koras utställningens bästa katter inom respektive kategori, BEST IN SHOW.


Bedömningsklasser

På utställningar tävlar katterna i olika klasser beroende på ålder. Det är även uppdelat i olika klasser efter hur höga titlar de har erövrat på tidigare utställningar.

Klass 1
SupremeChampion
För katter som erövrat 9 CACS i 3 olika länder för minst 3 olika domare eller 11 CACS i 2 olika länder för minst 6 olika domare.
Klass 2
SupremePremier
För katter som erövrat 9 CAPS i 3 olika länder för minst 3 olika domare eller 11 CAPS i 2 olika länder för minst 6 olika domare.
Klass 3
Grand Internationell Champion
För katter som erövrat 6 CAGCIB i 3 olika länder för minst 3 olika domare eller 8 CAGCIB i 2 olika länder för minst 4 olika domare.
Klass 4
Grand Internationell Premier
För katter som erövrat 6 CAGPIB i 3 olika länder för minst 3 olika domare eller 8 CAGPIB i 2 olika länder för minst 4 olika domare.
Klass 5
Internationell Champion
För katter som erövrat 3 CACIB i 2 olika länder för minst 3 olika domare.
Klass 6
Internationell Premier
För katter som erövrat 3 CAPIB i 2 olika länder för minst 3 olika domare.
Klass 7
Champion
För katter som erövrat 3 CAC för 3 olika domare.
Klass 8
Premier
För katter som erövrat 3 CAP för 3 olika domare.
Klass 9
Öppen Klass
För okastrerade katter över 10 månader.
Klass 10
Kastratklass
För kastrerade katter över 10 månader.
Klass 11
Juniorklass
För katter som är 7-10 månader.
Klass 12
Ungdjursklass
För katter som är 4-7 månader.
Klass 14
Huskattklass
För katter utan stamtavla som fyllt 6 månader.
Klass 15a
Seniorklass
För alla katter över 7 år men ej fyllda 10 år.
Klass 15
Veteranklass
Alla katter över 10 år
Klass 16
Avelsklass
För registrerad, okastrerad han- eller honkatt som har minst tre avkommor utställda. Avkommornas resultat räknas.
Klass 17
Uppfödarklass
För uppfödare av registrerbara kattungar med minst 5 avkommor, varav 2 junior eller ungdjur utställda.

Bedömningsgrader

På utställningar tävlar katterna i olika klasser beroende på i vilken klass de tävlar krävs olika höga poäng för att klassvinnaren ska få certifikatet som utdelas. Alla kattraser har en standard och det gäller naturligtvis för de utställda katterna att vara så nära standarden som möjligt. Den kompletta katten, dvs standarden, är 100 poäng.

Poängen är ingenting som man får skriftligt på hur katten uppnår, utan den är mer som en vägledning för domaren att väga katternas för- respektive nackdelar mot varandra. Varja ras har olika detaljer som väger olika tungt när det gäller poängskalan. För mer detaljer hänvisar vi till den skrivna standarden för respektive ras.

MYCKET BRA Kan erhållas i klass 3-12 76 p minst
EXCELLENT Kan erhållas i klass 3-12 88 p minst
CAP Utdelas i klass 10 93 p
CAC Utdelas i klass 9 93 p
CAPIB Utdelas i klass 8 95 p
CACIB Utdelas i klass 7 95 p
CAGPIB Utdelas i klass 6 96 p
CAGCIB Utdelas i klass 5 96 p
CAPS Utdelas i klass 4 97 p
CACS Utdelas i klass 3 97 p
HP Utdelas i klass 1 & 2 Alla deltagande katter erhåller Hederspris

Kategorier

Under många år har indelningen inom kategorierna diskuterats och vid FIFes General-församling 2013 beslutades slutligen att ny indelning gäller från den 1 januari 2016. (kategori t.o.m. 151231 inom parentes):

Kategori 1 – tävlande i färg
Exotic (I), perser (I), ragdoll (II), helig birma (II) och turkisk van (II).

Kategori 2 – tävlande i grupp
American curl, la perm, maine coon, neva masquerade, norsk skogkatt, sibirisk katt och turkisk angora (samtliga från tidigare kategori II).

Kategori 3 – tung och mediumtyp
Bengal, burmilla, brittiskt korthår, burma, chartreux, cymric, europé, kurilean bobtail, korat, manx, egyptian mau, ocicat, singapura, snowshoe och sokoke (samtliga från tidigare kategori III).

Kategori 4 (orientalisk och elegant typ, hårlösa och rexar)
Abessiner (III), balines (IV), cornish rex (III), devon rex (III), don sphynx (III), german rex (III), japanese bobtail (III), orientaliskt korthår och långhår (IV), peterbald (IV), russian blue (III), siames (IV), somali (III) och sphynx (III).